Performance CoachingZit jij op je werk niet lekker in je vel?

Wil je op je werk lekker in je vel zitten? Heb je het gevoel dat je carrière in het slop zit? Of wordt je voortdurend matig of slecht beoordeeld? Performance coaching heeft veel raakvlakken met één-op-één trainingen. In performance coaching combineer ik persoonlijke ontwikkeling met aandacht voor de vaardigheden die jij nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren in je werk. Het gaat dus ook om de professionele ontwikkeling.

De uitdaging van het werk

De uitdagingen in je werk wisselen steeds sneller van karakter. Traditionele training programma’s zijn vaak niet flexibel genoeg of te algemeen om die uitdagingen in het werk aan te kunnen gaan. Één-op-één coaching biedt een flexibele en aan jou aangepaste benadering voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden. Ook is het mogelijk om je te coachen in jouw eigen werkomgeving; in plaats van je weg te halen van je werkplek naar een locatie waar de uitdagingen van jouw eigen werk niet aanwezig zijn.

Performance coaching is toegesneden op de persoon, jouw kennisniveau, ervaring, senioriteit en ambities. Over het algemeen gaat het over het bereiken van doelstellingen, die in samenspraak met jou en je werkgever gezamenlijk zijn vastgesteld. Deze doelstellingen omvatten meestal goed omschreven en afgekaderde taken en doelen, waarbij rekening is gehouden met jouw eigen persoonlijke behoeften en carrière ambities.

Wat houdt het in?

Performance coaching is zeker niet hetzelfde als naast je gaan zitten en je hand vasthouden in jouw werksituatie. Wat het anders maakt is dat het – net als alle andere methodes voor persoonlijke en professionele ontwikkeling – een instrument is, gebaseerd op jouw behoeften in relatie tot de werkomgeving.  Dit instrument wordt op een gestructureerde, maar toch flexibele wijze ingezet en genereert meetbare resultaten als het gaat om leerdoelen en werkprestatie. Deze vorm van coaching is erop gericht dat jij zélf je krachten ontdekt en zélf tot inzicht en bewustwording komt met betrekking tot je functioneren in het werk. Het is er geenszins op gericht om je adviezen te geven of om heel directief te zijn richting jouw functioneren.

Wij hebben ervaring met veel van dit soort coaching trajecten. Ook als medewerkers met ontslag bedreigd worden of in een outplacement traject zitten. In voorkomende gevallen kan ook het volledige outplacement traject door ons uitgevoerd worden.

“You never know how far you have gone until you look behind and see where you have come from.”

— Anomiem